PRAKTIJK LOGOPEDIE J.M. HOOGEVEEN

Wat doet de logopedist?

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van verbale communicatie. Hij/Zij behandelt stoornissen van mondfuncties, adem en stem, spraak, taal en gehoor, die van organische, functionele of neurologische aard zijn. De logopedist doet onderzoek, adviseert, geeft voorlichting, werkt preventief en instrueert/ begeleidt partners, familieleden en verzorgers van cliënten. Logopedische hulp is er voor kinderen en volwassenen op de volgende gebieden:

ADEM en STEM
 • onvoldoende adembeheersing
 • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
 • heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen
MONDGEWOONTEN
 • mond ademen
 • slappe mondmotoriek
 • duimen
 • afwijkend slikken
SPRAAK
 • onduidelijk spreken
 •  uitspraak van klanken
 • stotteren
 • broddelen
 • onduidelijk spreken bijvoorbeeld na een hersenbloeding
TAAL
 • vertraagde taalontwikkeling
 • taalstoornis
 • onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
 • taalverlies bijvoorbeeld na een hersenbloeding
GEHOOR
 • verminderde klankwaarneming
 • slechthorendheid
 • doofheid