Klinische linguïstiek

Klinische linguïstiek wordt ingezet wanneer standaard logopedisch onderzoek een onvoldoende adequaat beeld geeft van de spraak-taalproblemen van uw kind, maar ook wanneer onderzoek (nog) niet mogelijk is. Onze klinisch linguïst is Lisette den Elzen – Bel.

Voor het linguïstisch onderzoek wordt een opname gemaakt in een zo natuurlijk mogelijke communicatieve situatie, bijvoorbeeld tijdens samen spelen, samen kletsen of samen een boekje lezen. De klinisch linguïst analyseert de opname in hiervoor gereserveerde tijd. Zij let hierbij op alle aspecten in de spraak en taal van het kind en gebruikt de kennis die zij heeft over de meest recente wetenschappelijke bewijzen rondom onderzoek en behandeling bij spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Door deze analyse is het mogelijk om tot een meer specifieke diagnose te komen en de behandelend logopedist hierbij gerichte adviezen te geven. Dit bevordert de voortgang in de behandeling.

Onderzoek door een klinisch linguïst wordt helaas momenteel nog niet vergoed door de zorgverzekeraars.